КОЛЛЕДЖ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ
      Колледж оқу жұмысының негізгі мақсаты - мемлекеттік білім стандарттарының талаптарына сәйкес келетін теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, алған білімдері мен дағдыларын қолдана білу кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыруда білім беру үдерісін тиімді ұйымдастыру, негізгі дайындық бойынша орта деңгейлі мамандарға арналған оқу бағдарламаларын жүзеге асыру. 2020/2021 оқу жылының І семестр қорытындысы бойынша білім сапасы - 68%.